Resurser

Skatteverket.se

Det är mycket viktigt att Skatteverket alltid har rätt uppgifter om vem som är delägare i ett fåmansföretag. Se länk: Förändrade ägarförhållanden i fåmansaktiebolag.

Ägarskifte.se (Strix AB)

Det tidigare innehållet på ägarskiftesguiden.se har flyttat till: Agarskifte.se. (Drivs av Strix AB)

Avveckla näringsverksamhet

Ägarskap för enskilda firmor kan ej skiftas istället kan inkråmet säljas och sedan avvecklas enskild näringsverksamheten.

Affärsöverlåtelse

Det finns en rad finansiella aspekter att ta i beaktande i samband med en ägar- och generationsskifte inom företag. Här finner du bra allmän information kring företagsöverlåtelser.

Vilka företagsfomer kan genomgå ägarskifte?

Aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag – kan byta ägare, säljas eller läggas ned samt överlåtas som en gåva. En enskild firma knuten till sin ägare och därför kan inget ägarbyte av denna bolagsform ske genom försäljning eller överlåtelse.

Tips på böcker

Ägarskifte i företag (ISBN 9789170276026)

"ÄGARSKIFTE I FÖRETAG är en handbok på totalt 182 sidor för dig som funderar på att upphöra med ditt företag.
Utgiven på Svenska, 2009-09-30.".

David Gustafsson, Björn Lundén Förlag Björn Lundén Information

Framgångsrika ägarskiften (ISBN 9789152350386)

"En vägledande bok om att framgångsrikt genomföra ägarbyte inom bolagsvärlden. Författad av Satish Sen och Roland Dansell båda med stor erfarenhet av företagande och rådgivning inom ägarskifte.
Utgiven på Svenska, 2018".

Satish Sen, Roland Dansell Förlag Sanoma Utbildning

Ägarskiften - civil- och skatterättsliga aspekter att beakta (ISBN 9789144104454)

Många småföretagare i Sverige planerar för ett generations- eller ägarskifte. Den vägledande skriften Ägarskiften - civil- och skatterättsliga aspekter att beakta är utgiven av Studentlitteratur AB och har förekommit som kurslitteratur i samband med ett flertal högskole- och universitetsutblidningar .

När företaget går vidare i familjen : guide till ett lyckat generationsskifte (ISBN 9789188743213)

Boken När företaget går vidare i familjen försöker ta ett helhetsgrepp och även se till vilka psykologiska effekter ett ägarskapsskifte kan generera. Boken är på totalt 167 sidor. Författaren Annika Hall är utbildad forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping."
Utgiven på Svenska, 2018-11 .".